Tápióbicske

Átruházott hatáskörök

A Képviselő-testület hatásköréből átruházott hatáskörök

 1. Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra: nincs átruházott hatáskör

 2. Szociális Bizottságra:
 • Települési támogatás
 • Eseti támogatás
 • Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati döntés
 1. Polgármesterre:
 • Települési támogatás – temetési támogatás
 • Települési támogatás – rendkívüli eseti támogatás
 • Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – 60 éven felüliek
 • Köztemetés
 • Szociális étkeztetés
 1. Jegyzőre:
 • Települési támogatás- lakhatási támogatás
 • Települési támogatás – gyógyszertámogatás
 • Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – RGYK-ok
 • Családsegítési és gyermekjóléti helyi hatáskörök a Tápióbicskei Család és Gyermekjóléti Szolgálat által
 1. Társulásokra: Társulási megállapodás szerint

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás:

 • Házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
 • Belsőellenőrzés
 • Orvosi ügyelet megszervezése