Tápióbicske

Civil szervezetek, alapítványok, önszerveződő közösségek

Tápióbicskei Óvodások Mosolyáért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18206971-1-13

Alapítvány célja: segítségnyújtás az óvodás gyermekek oktatásához, neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez támogassa és elősegítse az óvodai nevelés és oktatás feltételeinek javítását a gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez udvari és szobai mozgásfejlesztő eszközök, játékok bővítése egészséges életmódra nevelés elősegítése intézményekhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése hagyományőrzés támogatása kirándulások támogatása minden olyan tevékenység, mely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti

A Tápióbicskei Iskola Gyermekeiért Alapítvány

Adószám: 18690905-1-13

Általános célok:
Az általános iskolai oktatás, körülményeinek a javítása.
A feladatok ellátásának segítése.

Konkrét célok:
Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása.
Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport és kulturális versenyek anyagi támogatása.
Az iskolai tehetséggondozás.
Esetenkénti támogatás az arra rászorulók részére.
Az iskola pedagógiai programjában megjelölt kiemelt fejlesztési területek támogatása.

Tápióbicske Barátainak Köre

2764 Tápióbicske, Rákóczi 61.
Telefon: 70/264-83-38
E-mail: baratikor.tbicske@gmail.com
Adószám: 18685808-1-13
Elnök : Illés Judit

Az egyesület 1990-ben alakult sok szép célkitűzéssel. Alapszabályunk azóta sokat fejlődött, módosult, hogy a pályázati lehetőségeket ki tudjuk használni.
Tevékenységünk igen széleskörű, így az elmúlt 30 évből csak a legjelentősebb eredményeket említeném.
Az első nagyobb volumenű projektünk a II. világháborús emlékoszlop elkészítése volt. Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy munkálkodásunk során mindig együttműködtünk az önkormányzattal, az iskolával, más klubokkal, vállalkozókkal, egyénekkel; bárkivel, aki segíteni szerette volna munkánkat, aki Tápióbicskéért akart dolgozni. Településünk rengeteg értékkel rendelkezik, ezeket próbáljuk óvni és új értékeket teremteni.
A Kör nevéhez fűződik a Millenniumi kereszt felállítása (2000), mely köré azóta szépen fejlődő tér épült, szintén közösségi összefogásból. Szent István park néven itt épült fel a trianoni emlékhely és újjá épült az itt található játszótér is. Így lett a park több megemlékezésünk helyszíne (augusztus 20-ai szabadtéri szentmise, trianoni megemlékezés). Az utóbbi években a falunap is ezen a téren zajlik.
Körünk több faluban is felújított útszéli vagy téren álló kereszteket. Római katolikus templomunknak is a Baráti Körből alakult hagyományőrző tüzércsapat adományozott 2005-ben egy 252 kg súlyú bronz harangot. A harang különlegessége, hogy a hagyományos április 4-ei csatán szétrobbant ágyúcső adta a harang alapanyagát.
A Kör és a tüzércsapat legkiemelkedőbb rendezvénye a Tavaszi Emlékhadjárat helyi ütközetének megrendezése. A rendezvény Magyarország egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely jó hírünket viszi határon innen és túl. Az évek során felújítottuk a csata helyszínén álló Honvéd emlékművet és környezetét. Átjárót építettünk a csatatérre, ahol az általunk megépített korhű fahíd ad korabeli hangulatot és egyediséget a hadijátéknak.
Számos határon túli településsel ápolunk jó kapcsolatot; hagyományőrzők és főzőcsapatok látogatják kölcsönösen egymást. A tüzérkonyha a csata helyszínén jó baráti kapcsolatokon túl hagyományos ételekkel örvendezteti meg a résztvevőket.
A Baráti Kör rendszeresen szervez kulturális eseményeket is. A Hazajáró műsorkészítői többször jártak élménybeszámolón Tápióbicskén. Orgona hangversenyt, énekkarok bemutatóját, előadásokat szerveztünk a kiváló akusztikájú templomunkban.
Legemlékezetesebb a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépése volt, de nagy élmény volt Dévai-Nagy Kamilla és tanítványainak előadása is.
Rendeztünk Katona Tamás emlékkonferenciát, melyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc körülményeiről, nagyjairól hallhattunk színvonalas előadásokat Prof. Dr. Csikány Tamás hadtörténész, egyetemi tanár és más történészek tolmácsolásában.
Évekkel ez előtt március 15-én hóviharban álltunk sorfalat Nyergestetőn, ahol Sólyom László kopjafát állított, Tőkés László pedig keblére ölelve, örömmel üdvözölte a tápióbicskei tüzéreket.
A hagyományőrző tüzércsapat első, 3 fontos ágyúja 2000-ben készült el. Rézből készült csöve után ez lett az emberek szemében „Gábor Áron rézágyúja”. Ez után készült el egy 7 fontos tarack, majd 2018-ban Gábor Áron 6 fontos rézágyújának hű másolatát a Honvédelmi Minisztérium segítségével. Ezen támogatás keretében csapatunk tagjai új tüzér egyenruhákat kaptak, a hozzá tartozó felszereléssel.
Jó kapcsolatot ápolunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, többször volt segítségünkre az Agrárminisztérium és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
Támogatóink közül magasan kiemelendő Czerván György országgyűlési képviselő, aki figyeli és segíti munkánkat.
Jó működő kapcsolatunk van a média különböző képviselőivel; több cikk jelent meg már az egyesület munkájáról, szerepeltünk televízióban, rádióban és számos kosztümös filmben.
Reméljük, hogy a továbbiakban is együtt dolgozhatunk szeretett lakóhelyünkért, Tápióbicskéért.

Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat

2764 Tápióbicske, Földváry Károly út 6.
Fax: 06-29-421-531
Mobil: 06-30-4019-697
E-mail: ver.janos1953@gmail.com

2000 április 4-re elkészült egy három fontos rézcsövű ágyú. A község szeretettel el is nevezte Gábor Áron rézágyújának, és mit ad Isten, ez az ágyú lett a Gábor Áronról szóló film egyik főszereplője. A munkákban oroszlánrészt vállalt a falu lakossága, az ágyú köré tüzércsapat szerveződött. Az ágyúzás, ezzel együtt a Tüzércsapat avatása, 2000. április 4-én történt meg, Bajusz Márton rövid köszöntő beszédével: „ Ez az ágyú is tartsa ébren mindannyiunkban a szabadságharcban elesett hősök iránti tiszteletet.” Az ágyút Nemeskürty István, kormánybiztos vette át, a béke jelképeként. A csapatzászlót Asztalos Ferencné hímző adományozta. A munka tehát beért, lett ágyú, személyzet, egyenruha és siker. A Tüzércsapat kezdettől fogva szerepel kulturális, politikai, társadalmi és hagyományőrző rendezvényeken, a szabadságharc emlékcsatáiban. A legnagyobb rendezvény minden év április 4-e, amit több tízezer ember tekint meg.

A Tápióbicskei Harmónia Kórus

A községi vegyes kórus 2007 márciusában alakult, olyan énekelni szerető felnőttekből, akik elkötelezettek voltak a kóruséneklés iránt. A Fehér István Művelődési Ház csoportjaként működő énekkar szakmai vezetője – immáron 13 éve – Horváthné Szolovjov Zsuzsa. A Harmónia Kórus megalakulása óta aktív résztvevője a helyi kulturális és hagyományőrző rendezvényeknek.
A zene összetartó ereje, közösségformáló hatása igazi összetartó és harmonikus csapattá kovácsolta össze a tagokat. A jelenleg 30 főt számláló amatőr kórus számos helyi, térségi és külföldi fellépésen képviselte már Tápióbicskét. Az énekkar – pályázati támogatás segítségével – 2010-ben jelentette meg első CD – kiadványát, melyet az elmúlt években még 5 hanghordozó követett. 2015-ben a csoport képviselő – testületei elismerésben részesül.
A kórus repertoárjában az egyházi művektől a világi slágerekig, a hazafias daloktól a 3 szólamú kórusművekig minden megtalálható. Kiemelkedő értékteremtésüknek köszönhető, hogy településünkön hagyománnyá vált adventi zenei áhítatuk a római katolikus templomban. Művészeti tevékenységüket jól jellemzi Kodály Zoltán idézete is: “A zene nem a magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”

Kortalan Nyugdíjas Klub

1989-ben alakult az akkor tenni akarók akaratával.
A klub tagjai önálló, aktív közösségi életének köszönhetően családias hangulatban töltötték éveik szebbé tételét a településen belül.
A klub életének nyíltabbá tétele névváltozást is eredményezett, így született meg a „Kortalan Nyugdíjas Klub”.
A tagok a környező 18 település felé megnyíltak, így a kinyílt klubélet nagyobb lehetőséget, szélesebb látókört biztosított a szabadidő hasznosítására, egymás tapasztalatainak megosztására.
Elsődleges cél településünk életének, a hagyományok megtartásának, azok bővítésének átadása a következő generáció számára. Évente követjük a nemzeti és helyi ünnepeink megtartásának szükségességét, a régi hagyományok felelevenítését, a fiatalokkal való elfogadtatását, annak szükségességét.
A közösségre vágyó, tenni akaró nyugdíjasokat várjuk klubtagjaink sorába.
Több szem többet lát, több kéz többet tesz!

Kalász

Magyarországon a két világháború között jó néhány ifjúsági mozgalom létezett. Egyedül a KALÁSZ (Katolikus Leányszövetség) volt a vidéki lányok nevelője. Hivatalos, alakuló közgyűlését 1909. február 12-én tartották, ekkor már 100 egyesülete volt, és 60 ezer tagot számlált. Tápióbicskén a KALÁSZ újjáéledése az 1997-98-as években kezdődött, rendszeres találkozásokon egyelőre a régi KALÁSZ lányok – ma már nagymamák – részvételével.

Kikelet Gyöngyfűző klub

A Kikelet Gyöngyfűző Klub 2009 augusztusában alakult. A Tápióvidéken egyedülálló csoport, akik népi hagyományőrző gyöngyfűzéssel foglalkoznak. Heti rendszerességgel tartják a foglalkozásokat, alkalmanként öt- hat órát alkotnak együtt a művelődési házban. „Csak tiszta forrásból” elvét követve, céljuk a népi motívumokban gazdag gyöngyékszerek fűzési-technikai elsajátítása, jelölő szerepének széleskörű megismerése. Számukra fontos, a magyar népi gyöngyfűző hagyomány ápolása, bemutatása, továbbvitele, népszerűsítése, még fellelhető minták gyűjtése. Fesztiválokon, falunapokon bemutatókat tartanak.

Máltai Szeretetszolgálat

„A hit védelme, és a szegények szolgálata”

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkről, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tápióbicskei Csoportja 1991-ben alakult az ország 36. csoportjaként. A csoport 9 rendes tagot és 12 pártoló tagot számlál. Karitatív tevékenységükkel jelen vannak a helyi és a Tápió-vidéki településeken egyaránt.
Kiemelt célok:

Keresztény értékek szolgálata, a rászorulók segítése fajra, nemre, és politikai hova tartozásra való tekintet nélkül.

  • Eddigi értékek megerősítése, törekvés az új kihívásoknak való megfelelésre
  • A feladatok differenciált elosztása a vállalható terhelés függvényében
  • Helyzetelemzések pontosságának javítása, a juttatott adományok és a rászorultság mértékének szinkronba hozása az adományozottak vonatkozásában.

Meleg Szív Egyesület 

Meleg Szív Egyesülete célja a szociálisan rászorulók érdekeinek képviselete és védelme, a megélhetésükkel, egészségükkel, emberhez méltó léttel kapcsolatos jogaik érvényre juttatása, a szegénység enyhítése, hozzájárulás képzettségi szintjük emeléséhez és munkaerő-piaci helyzetük javításához, közreműködés társadalmi igazságosság megteremtéséhez.

Adószám:
19166988-1-13