Tápióbicske

Egyházak

Katolikus Egyház                                                                                                           
Római Katolikus Plébánia
2764 Tápióbicske, Rákóczi u. 92.     

A plébánia története
A történelmi adatok szerint 1250-ben plébánosa van, tehát ekkor már temploma is volt. Templomának említése 1275-ben ismét megtörténik. Ebből látszik, hogy a templom a kor szokása szerint keletelve volt. A templomot 1370-ben ismét említik. 1390-ben „Ecclesia Beate Virginis in eadem Bikche” (A Boldogságos Szűz egyháza ugyanazon Bikchen). 1449-ben a budai káptalan „Sanctuarium ecclesie B. Marie Virginis” Boldogságos Szűz szentélye névvel említik az oklevelek. Tehát temploma a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. E templom a mostani falutól keletre eső legmagasabb dombon volt félkörű szentéllyel. A templom a hódoltság alatt a faluval együtt elpusztult. A Pongrácz–féle térképen sincs. Az új betelepülők rendbe hozták, mert Lantos Mihály licenciátus szerint három oltára és két harangja volt. 1719-ben provizórikus új templomot építettek.

Az Acta Cassae Parochorum szerint a templom épülete elég jó állapotban van, kivétel a teteje, mely rombadőléssel fenyeget, a templom a falu népe számára kicsi. Öt kazulája van, melyből kettő jó, három elnyűtt, két elnyűtt albája, egy ezüst monstranciája, egy ezüst aranyozott pacifikáléja van. Mostani templomát 1757-ben a falu közepén kezdték építeni, de költséghiány miatt csak 1786-ban fejezték be. Ekkor a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen fogantatásának tiszteletére áldották meg.

Tápióbicske először a tápiószecsői, majd a nagykátai plébániához tartozott. A XVIII. sz. elején licenciátusai voltak. Plébániáját 1719-ben Althann M. Frigyes szervezte újjá. Leányegyházai voltak Irsa, Tápióság, Tápiószentmárton, Káva és Pánd. Canonica visitatioja 1777-ben kelt. Hitoria domusa 1785-ben kezdődik. A plébánia könyvtára XIX. századi eredetű.

Anyakönyvei közül a keresztelteké 1719-ben, a megholtaké 1725-ben, a házasultaké 1729-ben kezdődik.
Mai plébánia épületet 1899-ben építették, Az elmúlt 111 évben többször felújították, modernizálták.
Utoljára 2009 – 2010 évben Uniós támogatással, a Leader program keretében hőszigetelték, nyílászárók cseréjére került sor és külsőleg teljesen felújították!

A hívek évszázadokat átívelő nagylelkűségéről a Histiria Domus tanúskodik. Ennek a nagylelkűségnek tették tanújelét az elmúlt másfél évben a plébánia épületének teljes belső felújításával, valamint a toronyóra és a torony megújításával, megtisztításával.


Református Egyház                                                                                                           
Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség

Tápióbicskei Református Templom

Egyházközségünk legfiatalabb templomát 2003-ban vehettük birtokba. A településen hosszú évtizedekig nem állt református templom. A maroknyi gyülekezet hosszú évekig gyűjtötte az építéshez szükséges anyagiakat. Végül egyházi és állami támogatást is elnyerve, számos önkéntes segítő munkájának is köszönhetően megvalósult a helyi reformátusok álma, saját templomot kaptak.
A templom belső berendezését Papp Bálint György bútortervező álmodta meg és készítette el.

Weboldala: www.reformak.hu