Tápióbicske

Képviselő testület

Herczegh Róbert
Polgármester

Elérhetőség:

Fogadóórák:

Megegyezik a polgármesteri hivatal nyitvatartásával.


Gigor Sándor
Alpolgármester

Elérhetőség:

 • Telefon: +26-20-2013-04-35
 • Email: gigisenseni70@gmail.com

Fogadóórák:

Képviselő-testületi üléseket megelőző 1 óra.


Képviselők:

Gigor Sándor
Kamasz György
Kökényesi Hajnalka
Malatinszky Pál
dr. Molnár István
Nyujtó Imre

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (.pdf)

A Képviselő-testület hatásköréből átruházott hatáskörök

 1. Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra: nincs átruházott hatáskör
 2. Szociális Bizottságra:
 • Települési támogatás
 • Eseti támogatás
 • Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati döntés
 1. Polgármesterre:
 • Települési támogatás – temetési támogatás
 • Települési támogatás – rendkívüli eseti támogatás
 • Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – 60 éven felüliek
 • Köztemetés
 • Szociális étkeztetés
 1. Jegyzőre:
 • Települési támogatás- lakhatási támogatás
 • Települési támogatás – gyógyszertámogatás
 • Szociális alapon nyújtott eseti speciális támogatás – RGYK-ok
 • Családsegítési és gyermekjóléti helyi hatáskörök a Tápióbicskei Család és Gyermekjóléti Szolgálat által
 1. Társulásokra: Társulási megállapodás szerint

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás:

 • Házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
 • Belsőellenőrzés
 • Orvosi ügyelet megszervezése