Tápióbicske

Szociális ellátás

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat


2764 Tápióbicske, Rákóczi út 79.
Tel: 06-29/421-828
tbicskecsaladsegitok@gmail.com

Tájékoztató

  • Szolgálatunk ügyfélfogadási ideje:
  • Hétfő: 8.00 – 14.00
  • Kedd: ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontokban
  • Szerda: nincs ügyfélfogadás
  • Csótörtök 8.00-12.00
  • Péntek: nincs ügyfélfogadás
Salus

SALUS Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

2764 Tápióbicske, Nagykátai út 9.
Tel: 0630-680-8823

A nappali ellátást nyújtó intézmény 2011. március óta működik. Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napköziben tartózkodásra, társas kapcsolatokra. Ezen túl a gondozottak számára megannyi szociális (pl. életkörülményekkel kapcsolatos problémák megoldása), fiziológiai (pl. rehabilitációs tornák), társadalmi és emocionális, pszichés szükségletek segítésére van lehetőség.

Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 3-án jött létre a Nagykátai kistérség önkormányzatainak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény alapján, abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.
A társulás életében mérföldkövet jelentett 2006. szeptember 1-je, amikor is önálló költségvetési szervként létrehozott munkaszervezetet – Többcélú Kistérségi Iroda néven.
Tápióbicskén meglévő feladatkörei: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.