Tápióbicske

Tápióbicske Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása tájékoztató

Projekt megnevezése: 

„TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

Projekt azonosító száma:

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00644

Kedvezményezett:

Tápióbicske Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

6 992 966 Ft

Finanszírozás típusa:

Európai Szociális Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017.05.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2018.06.30.

A projekt bemutatása:

Tápióbicske Község Önkormányzata 2018.01.01.-ével csatlakozik az Önkormányzati ASP Központhoz.

Tápióbicske Község Önkormányzata 6,99 forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású európai unios támogatást nyert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16, „ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című konstrukció keretében, amely forrás felhasználásával jelenlegi IT infrastruktúrájukat fejlesztik, és teszik alkalmassá az ASP központ szakrendszereinek használatára. 

2017. május 07.én indult projekt keretében az ASP központ alkalmazásai közül az iratkezelő, a gazdálkodás, az adó, az ingatlankataszter, az iparkereskedelmi, valamint a hagyatéki szakrendszerhez való csatlakozást, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetését kívánja megvalósítani az önkormányzat a projekt zárásáig, azaz 2018.június 30-ig.  

Valamennyi szolgáltatást térítés nélkül használhatnak a csatlakozó önkormányzatok. 

A pályázat előkészítési szakaszában felmérést követően megállapítást nyert, hogy a hivatal belső informatikai hálózata elavult, a számítógéppark szintén régi, a gépek és a rendszer lassú, különösen az on-line rendszerek használata nehézkes. A bérelt multifunkciós fénymásoló nem korszerű, üzemeltetése nem gazdaságos. Sem a hálózat, sem pedig az informatikai eszközök nem felelnek meg a pályázati felhívás és az ASP kormányrendeletben meghatározott előírásoknak. 

Ezért az a projekt első szakasza során 11 db munkaállomást (MS szoftverkörnyezet), 11 db monitort, 1 db színes nyomtatót (A3-es lapkezeléssel), és 11 db kártyaolvasót, a hálózat fejlesztéséhez pedig 1 db switch-et és 1 db rackszekrényt kíván beszerezni. Ezzel tesszük alkalmassá az informatikai eszközparkunkat az ASP szolgáltatások igénybevételére.

A második szakasz a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításáról fog szólni, melynek keretében elkészül az önkormányzat új Informatika Biztonsági Szabályzata, megtörténik az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata és az új működéshez (ASP központi alkalmazás) való igazítása. Az SZMSZ és a munkaköri leírások aktualizálása is lezajlik.

A harmadik szakasz a szoftver oldali felkészülésről, fejlesztésekről, valamint az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításáról fog szólni, és ennek keretében fog megvalósulni:

  • Adatmigráció: a korábbi szakrendszerekről való áttérés: adatok, információk tisztítása és áttöltése, adathiányosságok pótlása, tárolt adatok formátumának átalakítása;  
  • Önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: a kapcsolódó önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, valamint a lakosság tájékoztatása az e-ügyintézés kínálta lehetőségekről.

A fejlesztéseknek köszönhetően, az önkormányzati ASP központ Tápióbicske Község Önkormányzata számára lehetővé teszi – a hatékony forrás felhasználás mellett- a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.

Skip to content