Tápióbicske

Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Kapcsolat, szervezet, vezetők


Tápióbicske Község Önkormányzata
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Tel: 06-29/421-001
E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Herczegh Róbert polgármester
Gigor Sándor alpolgármester
dr. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző
Árki Ilona Gazdasági vezető

Elérhetőségi adatok

Tápióbicske Község Önkormányzata
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Tel: 06-29/421-001
E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Titkárság 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-29/421-001/4, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Herczegh Róbert polgármester 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93., 06-29/421-001, 06-30/3300280, hroberto74@gmail.com

Gigor Sándor alpolgármester 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93., 06-29/421-001, 06-20/2030435, gigisensei70@gmail.com

Dr. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93., 06-29/421-001, 29/421-590, 06-30/475 3286, jegyzo@tapiobicske.hu

Adó ügyintézők: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-29/421-001/7, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com, tapiobicskeado@gmail.com

Szociális ügyek 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-29/421-001/4, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Anyakönyvvezető 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-29/421-001/4, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Gazdálkodás, pénzügy: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-29/421-001/5 vagy 5 vagy 8, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com, gazdasagivezeto@tapiobicske.hu

Karbantartók: 2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 140. Tel: 06-29/421-001, 29/421-568, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com

Puhl Ádám közterület-felügyelő: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Tel: 06-30/1130 28, E-mail: tbicskehivatal@gmail.com


Az ügyfélfogadás rendje


Polgármester fogadóórája: megegyezik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásával

Alpolgármester fogadóórája: Képviselő-testületi üléseket megelőző 1 óra

Jegyző fogadóórája: megegyezik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásával

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8-16 óra között
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13-16 óra között
Csütörtök: 8-12 óra között
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Anyakönyvvezető ügyfélfogadása:

Hétfő: 8-16 óra között
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13-16 óra között
Csütörtök: 8-12 óra között
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Szervezeti felépítés


A hivatal elnevezése: Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

A hivatal székhelye: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, a jegyző pedig vezeti.


A szerv vezetői

Herczegh Róbert polgármester

Gigor Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester

de. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző

Árki Ilona: Gazdasági vezető

A testület létszáma, összetétele, tagjai, elérhetőségek


Testületi létszáma: 6 fő

Polgármester: Herczegh Róbert (független)

Alpolgármester:
Gigor Sándor (független)


Testületi tagok elérhetőségei:

Cím: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93., 06-29/421-001, , onkormanyzat@tapiobicske.hu
Boriné Nagy Klára (független)
Gigor Sándor (független)
Kamasz György (független)
Malatinszky Pál (független)
dr. Molnár István (FIDESZ-KDMP)
Nyujtó Imre (független)


Bizottságok


Pénzügyi Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Boriné Nagy Klára képviselő

Tagok: Malatinszky Pál képviselő,

dr. Molnár István képviselő,

Kormos Pál nem képviselő tag

Paloveczné Fényes Gizella

Szociális Bizottság

Elnök: Nyujtó Imre képviselő

Tagok: Gigor Sándor képviselő,

Kamasz György képviselő,

Baranyiné Szőke Mária nem képviselő tag,

Nagy Anikó nem képviselő tag

A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv


A szerv neve: Pest Megyei Kormányhivatal
A szerv vezetője: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
dr. Rosdy Tamás György főigazgató
dr. Túri Ibolya igazgató

A szerv címe: 1056. Budapest V., Városház utca 7.
Postacím: 1364. Budapest, Pf.: 234.
Telefon: 06-1/485-6900
Fax: 06-1/485-6903
E-mail: pest@kmrkh.hu
Honlap:www.kmrkh.hu

Ügyfélfogadás:
Telefonszám: 06-1/235-1700
Fax: 06-1/489-6903
Helye: 1056. Budapest, Váci utca 62-64. illetve Városház utca 7.
Rendje: www.kmrkh.hu/ugyfelfogad.htm címről tájékozódhat

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54.
Telefonszám: (+36) 1/484-9100
Faxszám: (+36) 1/484-9200
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

Felügyelt intézmények


Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
Óvodavezető: Pornói Mária
2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.
Telefon: 06-29/421-559

Fehér István Művelődési Ház és Könyvtár (nem önálló intézményként)
Vezető: Herczegh Róbert polgármester
2764 Tápióbicske, Rákóczi út 61. Telefon 06-29/956-191 és 956/192

Tápióbicskei Önkormányzati Főzőkonyha (polgármesteri hivatal szerve)
Vezető: dr. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző

Élelmezésvezető: Gyökérné Nagy Tímea
2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55. Telefon 06-29/421-280

Tápióbicskei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (polgármesteri hivatal szerve)
Vezető: dr. Szécsényiné Bata Krisztina jegyző
2794 Tápióbicske, Rákóczi út 79. Telefon 06-29/421-828

Önkormányzati cég

Tápióbicske község Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szerv alaptevékenysége, feladata és hatáskörei


A Polgármesteri Hivatalnak meghatározó szerepe van a község működésében, az önkormányzati döntések végrehajtásában. A Hivatal ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazon jogköröket, melyeket a jogszabályok megállapítanak, és amelyekkel a polgármester vagy a jegyző a Hivatal szervezeti egységeit megbízza.

A Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.


2. GAZDÁLKODÁS

Költségvetési rendeletek, beszámolók

Közbeszerzési információk

Egyéb dokumentumok:

Tájékoztató étkeztetés szociális alapszolgáltatásról

Tájékoztató Szociális ellátott jogi képviselő elérhetőségéről

Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Megszakítás