Tápióbicske

Letöltések

Nyomtatványok

Dokumentum neveFormátumLetöltés
Bölcsödei felvétel iránti kérelempdfLetöltés
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása irántpdfLetöltés
BURSA ösztöndíj pályázatpdfLetöltés
Kérelem szociális célú tüzelőanyag támogatáshozpdfLetöltés
Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez docxLetöltés
Kérelem a szociális gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhezpdfLetöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelempdfLetöltés
Kérelem települési támogatásrapdfLetöltés
Kérelem lakcím fiktivvé nyilvánításáhozpdfLetöltés
Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulási kérelempdfLetöltés
Kérelem jogszerű földhasználat igazolásárapdfLetöltés
Kérelem birtokvédelmi eljárás lefolytatásárapdfLetöltés
Kút létesítési engedély kérelempdfLetöltés
Kút megszüntetési engedély kérelempdfLetöltés
Kút fennmaradási engedély kérelempdfLetöltés
Településképi szakmai konzultáció iránti kérelemdocLetöltés
Bejelentés Tápióbicske Község Önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárásáhozdocLetöltés
Kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéshezpdfLetöltés
Ebösszeíró adatlapdocLetöltés
Mezőgazdasági vadkár bejelentése és vadkárbecslési eljárás iránti kérelemdocLetöltés

Adóügyi nyomtatványok

Dokumentum neveFormátumDátumLetöltés
Útmutató a túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelemhezdoc2022-01-20Letöltés
Útmutató a Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáróldoc2022-01-20Letöltés
Útmutató Adó-és értékbizonyítvány kiállitásáradoc2022-01-20Letöltés
Útmutató a Kérelem adóigazolás,adóhatósági bizonyítvány kiadásáradoc2022-01-20Letöltés
Útmutató az Automatikus részletfizetési kérelem nyomtatványhozdoc2022-01-20Letöltés
Útmutató az Adategyeztetés önkormányzati ügyekbendoc2022-01-20Letöltés
Útmutató a Meghatalmazás önkormányzati ügyekbendoc2022-01-20Letöltés
Útmutató a Bejelentkezés,változás-bejelentés nyomtatványhozdoc2022-01-20Letöltés
Útmutató Talajterhelési díjhozdoc2022-01-20Letöltés
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóbandoc2021-03-24Letöltés
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáróldoc2021-03-24Letöltés
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokróldoc2021-03-24Letöltés
Helyi iparűzési adó nyomtatványt helyettesítő nyilatkozatdoc2019-11-23Letöltés
2020. Helyi iparűzési adó-nyomtatványdoc2019-11-23Letöltés
2020. Helyi iparűzési adó-kitöltési útmutatódoc2019-11-23Letöltés
2021 helyi iparűzési adó - nyomtatványdoc2019-11-23Letöltés
2021 helyi iparűzési adó - kitöltési útmutatódoc2019-11-23Letöltés
Talajterhelési nyilatkozatpdf2019-11-23Letöltés
Talajterhelési bevalláspdf2019-11-23Letöltés
Adatbejelentés magánszemély kommunális adójárólpdf2019-11-23Letöltés
Kérelem túlfizetés rendezésérepdf2019-11-23Letöltés
Helyi iparűzési adó, adóbevallást helyettesítő őstermelői nyilatkozatword2019-11-23Letöltés

Nyilvántartások

Dokumentum neveFormátumDátumLetöltés
Nyilvántartás a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekrőlpdf2019-11-23Letöltés
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekrőlpdf2019-11-23Letöltés
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrőlpdf2019-11-23Letöltés
Kereskedelmi nyomtatványok

Dokumentum neveFormátumDátumLetöltés
Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásárólpdf2020.04.18.Letöltés
Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység változásárólpdf2020.04.18.Letöltés
Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésérőlpdf2020.04.18.Letöltés
Bejelentés tevékenység megkezdéséről, meglévő tevékenység adatmódosításáról (bejelentés-köteles ipari tevékenység)pdf2020.04.18.Letöltés
Bejelentés a bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásárólpdf2020.04.18.Letöltés
Változás bejelentés a bejelentésköteles ipari tevékenységrőlpdf2020.04.18.Letöltés
Kérelem a telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésérepdf2020.04.18.Letöltés
Változás bejelentés a telepengedély-köteles ipari tevékenységrőlpdf2020.04.18.Letöltés
A működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetésének bejelentésepdf2020.04.18.Letöltés
Működési engedély iránti kérelempdf2020.04.18.Letöltés
Működési engedéllyel kapcsolatos változás bejelentéspdf2020.04.18.Letöltés
Szálláshely üzemeltetés iránti kérelempdf2020.04.18.Letöltés
Az egyéb szálláshely üzemeltető szolgáltató bejelentése a(z) ... évben fogadott vendégekrőlpdf2020.04.18.Letöltés
Kérelem a külön engedély-köteles élelmiszerek forgalomba hozataláhozpdf2020.04.18.Letöltés
Kérelem zenés, táncos rendezvény megtartásárapdf2020.04.18.Letöltés

Tájékoztatók

Dokumentum neveFormátumDátumLetöltés
Kutak üzemeltetési engedélyepdf2019-11-23Letöltés
Tájékoztató szennyvíz tikkasztó létesítésével kapcsolatosanpdf2019-11-23Letöltés
Lakcím érvénytelenítési hirdetményekpdf2019-11-23Letöltés
Megszakítás