Tápióbicske

Óvoda és Iskola

Tápióbicskei Gyermeklánc Napközi Otthonos Óvoda
Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.
Tel: 06-29-421-559
E-mail: tapiobicskeovi@freemail.hu
Weblap: https://www.tapiobicskeovi.hu/

Óvodánkban a gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek és programok biztosításán túl kiemelt figyelmet szentelünk a mozgásnak, az egészséges életmódnak és a természet védelmét és tiszteletét magában foglaló környezettudatos nevelésnek.
A gyerekek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása napi szinten a csoportokban és a délutáni foglalkozásokon zajlik.

Foglalkozásaink:

  • Bozsik-foci
  • Kempo
  • Jazz balett
  • Angol

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését külső szakember is segíti. Célunk a nevelés során a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermek optimális személyiségfejlődésének biztosítása. Programunk szellemiségének megfelelően óvodánk mindennapjaiban a népi kultúra, a néphagyományok is jelen vannak. Törekszünk rá, hogy közös örökségünket a gyerekek tiszta forrásból ismerjék meg.

Óvodánkban hat igényesen berendezett, jól felszerelt csoportszoba van. A gyermekek egészségvédelme , megőrzése érdekében kialakításra került egy sószoba is. Játékaink korszerűek, minden tekintetben megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. Sokféle játékkal felszerelt, biztonságos, vidám, színes felületekkel ellátott, újjáépített játszóudvarunk ideális a szabadtéri mozgásra, játékra. Első udvarrészünk, fedett teraszunk pedig a jó idő beköszöntével a kézműves tevékenységek helyszíne. A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges mozgás óvodásaink mindennapjainak természetes része. Jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk, de sok időt töltünk a szabadban is.

Bekapcsolódtunk a Boldog Óvoda programsorozatba is. Óvodásaink zenei és kulturális nevelésére is nagy hangsúlyt helyezünk. A természet jeles napjairól, a társadalmi világnapokról és nemzeti ünnepeinkről megemlékezünk.

A szülőkkel szoros kapcsolatot ápolunk, a nyílt napokon, a családi gyermeknapon, jeles napokon, ünnepeken bevonjuk őket az óvoda életébe.

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlő feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg őket egymástól. Egyik fontos feladatunk a különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása.

Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk az egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását.


Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola
Tápióbicske, Rákóczi út 82.
Tel: 06-29/421-311
E-mail: foldvarykaroly.tapiobicske@gmail.com
Weblap: http://tapiobicskeiskola.sulinet.hu

A mai iskola épületét 1902-1903-ban építették fel állami támogatással a legnagyobb helyi birtokos Bicskey család által adományozott telken. A terveket Dobrovits F. Mihály és Iváncsó J. Ferenc készítette, Timár János volt az építész. Az új, hét tantermes iskola – mint első emeletes építmény a faluban – nemcsak a maga korában, hanem a későbbi évtizedekben is korszerűnek számított. 1988-ban új épületrésszel bővült az iskola, majd további korszerűsítésre – nevezetesen a sportcsarnok építésére és tetőtér-beépítésre – már a rendszerváltás után került sor. Az iskola 1988-tól Földváry Károly, a tápióbicskei ütközet hősének nevét viseli. Változatos tanórán kívüli foglalkozásokat kínálunk a gyerekeknek a délutáni időszakra: énekkar, tánccsoport, táblás játék szakkör, matematika szakkör.

Megszakítás