Tápióbicske

Műemlékek, látványosságok

Honvédemlékmű

A győzelem, a kitartás és az összefogás jelképévé vált a közadakozásból 1910. október 23-án az 1849. április 4-ei győztes tápióbicskei csata emlékére emelt honvédemlékmű, Jankovits Gyula alkotása. A szobor alatt osszáriumot létesítettek, ahová a sírokból felszedett, több nemzet katonáinak csontjait helyezték.
Együtt nyugszik itt magyar, osztrák, lengyel, szerb, horvát és német. A szobor és környéke történelmi emlékhellyé vált. Az ütközet évfordulóján ünnepségek és hadijáték zajlik az egykori csata helyszínén. Október 6-án ezen a helyen emlékezünk az aradi vértanúkra is.

Riedesel-vaskereszt

Szőlőskertek között látható az a vaskereszt, amelyet a csatát követően Bitskey Viktor emeltetett a párbajban elesett gróf Riedesel osztrák őrnagy és a harcokban elhunyt katonák holtteste fölé. Itt zajlott az osztrák Hermann von Riedesel és Szini Sebő Alajos híres párviadala. Jókai Mór ezt a történetet Baradlay Richárd és Palvicz Ottó összecsapásaként írta meg regényes formában a Kőszívű ember fiai című művében.

Sebő Alajos-emlékmű

Tápióbicske központjában 1999- ben állíttatta Tápióbicske és Csiliznyárád önkormányzata, valamint Tápióbicske Barátainak Köre. A kétközség vezetői ebben az évben hozták létre a „történelmi találkozót” is a Riedesel és a Sebő család leszármazottai között, a megbékélés jegyében.

Szabó Jóska kopjafája

Szabó Jóska, a 12 éves gyermek-honvéd emlékére Nagykinizs község által állított kopjafa a Harcmező úton
(Eredeti írásmód: Harcz mező út) található, amely tiszteleg a tápióbicskei csatában elhunyt ifjú hős előtt.

Történelmi fahíd

A 2002-ben Tápióbicske Barátainak Köre által épített új fahíd, amely Than Mór festménye alapján készült korhű másolata az 1849- ben még álló átkelőhelynek.

Fehér-kereszt

1882-ben az akkori bíró, Fehér István és neje, Csikós Terézia a homokbuckákon lévő kis fakeresztekkel jelölt sírokból (Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek) a honvédek csontjait egy közös sírba temettette, föléje a még ma is meglévő kőkeresztet állíttatta, aminek oldalán a következő sorok olvashatók:

„Szabadságtól lelkesedve

Rohant a honvéd győzelemre

Kik hős halált itt haltatok

Áldás, dicsőség rajtatok.”

Fehér István síremléke

Fehér István Tápióbicske nemesi származású polgára és a község bírája volt a 19. században. Az ő nevéhez fűződik településünk máig is élő hagyománya, a „zsemleosztás”. Az 1849. április 4-ei, győztes tápióbicskei csata után az elfáradt, megtépázott magyar katonákat a község visszatért polgárai friss cipóval kínálták. Azóta minden évben ápri lis 4-én az iskolában minden gyermek kap egy frissen sütött zsemlét, emlékezvén a győztes csatára és Fehér István kezdeményezésére. Sírhelye a temetőben található, ahol minden évben megemlékező ünnepi műsorral tiszteleg a község Fehér István előtt. A központban található művelődési ház is az ő nevét viseli.

Székelykapu valamint a Millenniumi Kereszt

Tápióbicske Barátainak Köre állította a Szent István parkban. A Millenniumi Kereszt 2000-ben, a Székelykapu 2010-ben került átadásra.

A két világégés áldozatainak emlékhelyei

A római katolikus templom kertjében található az I. világháborús emlékmű. A településen 151 tápióbicskei esett áldozatul a világégésnek. Emlékművüket – Kalotay Ottó alkotását – 1926. október 28-án leplezték le.
A második világháború kataklizmájában a falunak csaknem annyi áldozata – 147 – volt, mint az első világégéskor. Emléküket kopjafa őrzi a temetőben, amit közel fél évszázaddal később állíthatott csak fel a községi kegyelet.

Megszakítás